06. ¯ 08. 10. 2016. Trogir ¯ Seget Donji ¯ HR

Autor

Naziv rada

A. Togunjac*, L.I. Vishnevsky, S.V. Kaprantsev MODEL HYDRODINAMIC INVESTIGATION OF TWO-STAGE MULTIPURPOSE
V. Stanić* MAPIRANJE TOKA VRIJEDNOSTI KAO POMOĆ U PRILAGODBI BRODOGRAĐEVNOG PROCESA ZA VANBRODOGRAĐEVNE PROJEKTE
V. Leonid*, A. Togunjac IMPROVEMENT RELIABILITY OF SHIP INSTALATION WITH DIRECT TRANSMISSION OF POWER BY USING THE PROPERLLER WITH THE “SWITCH OFF” DYNAMICAL BLADES
S. Rudan*, M. Galletta PARAMETARSKA STUDIJA OŠTEĆENJA PRILIKOM SUDARA BRODOVA U JADRANSKOM MORU
M. Randic*, D. Pavletić, F. Sedmak Utvrđivanje utjecajnih parametara na kvalitetu zavarenog spoja primjenom potpunog plana pokusa
I. Bubic* The Global Marine Technology Trends
M. Bugarin*, Ž. Domazet Temeljne postavke strukturalnog dizajna aluminijskih brodica
J. Parunov*, H. Galić Određivanje J faktora kod globalnih vertikalnih vibracija brodskog trupa
B. Bužančić Primorac*, J. Parunov PREOSTALA ČVRSTOĆA SLUČAJNO OŠTEĆENOG TANKERA ZA PRIJEVOZ NAFTE
J. Prpic-Orsic*, D. Mandic, N. Benić, Ž. Radić ANALIZA NENAMJERNOG PADA BRZINE TANKERA NA MORSKIM VALOVIMA
R. Perez Fernandez*  THE LATEST ADVANTAGES IN SHIPBUILDING CAD SYSTEMS
J. Andric*, K. Piric, P. Prebeg, T. Pirovic, L. Radic, V. Žanić Strukturna analiza i optimizacija mega-jahte primjenom MKE
O. Kuzmanović*, Đ. Dundara, V. Radolović FP7 ISTRAŽIVAČKI PROJEKT GRIP
P. Prebeg*, J. Andric, M. Plavšić GRANIČNE ČVRSTOĆE BRODSKOG TRUPA NA PROJEKTIRANJE STRUKTURE GLAVNOG REBRA TANKERA PR
J. Andric*, P. Prebeg, K. Piric, S. Kitarovic, T. Stipic, V. Žanić, J. Andrisic, A. Bezic, P. Cudina Optimizacija konstrukcije broda za prijevoz rasutog tereta prema IACS CSR-BC  Pravilima
M. Palaversa*, V. Žanić, P. Prebeg Usporedba grednih konačnih elemenata utemeljenih na grednoj teoriji Eulera i Bernoullija
P. Jurišić*, J. Parunov Utjecaj smanjenja mehaničkih svojstava čelika na graničnu uzdužnu čvrstoću brodskog trupa
N. Vitali*, J. Prpic-Orsic, C. Guedes Soares Metode za procjenu dodatnog otpora broda na valovima u pramac i valove pod kutem; primjenjivost i ograničenja
I. Martić, V. Čorić, N. Degiuli*, I. Ćatipović TEMELJ ZA RAZUMIJEVANJE DODATNOG OTPORA BRODA NA VALOVIMA
I. Lalovic, V. Radolović, J. Andrisic* FP7 ISTRAŽIVAČKI PROJEKT SHOPERA
B. Ljubenkov*, M. Balić, K. Korun Curić, D. Tomašević Okretanje blokova u predmontažnoj radionici pomoću uški i četiri stope
M. Šrajbek*, D. Pavletić EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA U BRODSKOM PROMETU
T. Matulja*, M. Hadjina, A. Zamarin, N. Fafandjel PRIKUPLJANJE PODATAKA I ANALIZA UTJECAJA RAZMJEŠTAJA PALUBNE OPREME JEDRILICE NA PERFORMANSE KOD JEDRENJA
D. Belić*, D. Čehić, A. Grijak, D. Macan TEHNOLOGIJA IZRADE I MONTAŽE OKRETNIH STOLOVA ZA SKLADIŠTENJE KABELA NA VIŠENAMJENSKOM BRODU
D. Pražić*, N. Vukas, H. Salamon TEHNOLOGIJA GRADNJE BRODA ZA PRIJEVOZ RASUTOG TERETA S INTEGRIRANIM SUSTAVOM ZA SAMOISKRCAJ
D. Belić*, D. Čehić, D. Baljak Tehnologija montaže kompozitnih panela na brodu za prijevoz automobila i teških vozila
T. Prpić* PROJECT MANAGEMENT U BRODOGRADNJI
D.O. García-Amorena García*, B. Blagojević Propeler s promjenjivom geometrijom za propulziju brzih brodova
M. Andrun, B. Šarić, J. Bašić, B. Blagojević* CFD analiza pojave ventilacije na Surface-Piercing hidrokrilu
K. Kraševac, I. Munić*, N. Degiuli ANALIZA PROPULZIJE PLOVILA POGONJENOG LJUDSKOM SNAGOM
G. Radica*, G. Radica, N. Matulić, I. Marinić Kragić KALIBRACIJA PREDITIVNOG MODELA IZGARANJA BRODSKOG DVOTAKTNOG SPOROHODNOG DIZELSKOG MOTORA
G. Radica*, G. Radica, B. Lalić, N. Račić MODELIRANJE I ANALIZA RADNOG PROCESA DVOTAKTNOG SPOROHODNOG DIZELSKOG MOTORA
I. Senjanovic*, N. Vladimir, M. Tomic, N. Hadzic, S. Soda-Cotic  AN INTEGRAL PROCEDURE FOR SHIP VIBRATION ANALYSIS
D. Ban* Hidrodinamska nestabilnost vrlo brzih brodova
S. Soda-Cotic* THE ACCOMODATION MODULES FOR DRILING UNITS DESIGN,TRANSPORT AND ASSEMBLING
M. Pedišić Buča, N. Degiuli* UTJECAJ MJERILA NA KARAKTERISTIKE MODELA BRODSKIH VIJAKA U UVJETIMA SLOBODNE VOŽNJE I VLASTITOG POGONA
I. Gatin*, V. Vukcevic, H. Jasak SPREGA SPEKTRALNE METODE VIŠIH REDOVA I RAČUNALNE DINAMIKE FLUIDA
V. Vukcevic*, B. Sojat, I. Gatin, H. Jasak VALIDACIJEA I VERIFIKACIJA PRORAČUNA POMORSTVENOSTI BRODA POMOĆU PROGRAMA OPENFOAM
D. Mimica*, D. Kolić, N. Fafandjel Mapiranje toka vrijednosti kao alat za poboljšanje utovara cementa na brod za rasuti teret
M. Vukman*, D. Kolić, D. Kolić, M. Hadjina DFP analiza izrade panela u brodogradnji
K. Ziha*, A. El Saleh, B. Ljubenkov Prema smanjenju neizvjesnosti proračuna pouzdanosti granične čvrstoće brodskog trupa
A. Crnica*, D. Kolić, T. Matulja Analiza primjenene razine IHOP koncepta u gradnji teglenice za prijevoz asfalta
M. Dekaris*, S. Soda-Cotic POMICANJE OPREMLJENOG NADGRAĐA TANKERA KLIZANJEM PO GREDAMA U SVRHU OTVARANJA PROLAZA ZA UGRADNJU GLAVNOG POGONSKOG STROJA U STROJARNICU
M. Dekaris*, M. Jakus, S. Maras PRINCIP PREDMONTAŽE SEKCIJA NA UZDIGNUTOM ROŠTILJU
M. Bistričić*, G. Šikić, M. Milanović APLIKACIJA ZA IZRADU TEHNOLOŠKE RAŠČLANE MODELA SEKCIJE
I. Juraga, I. Stojanović*, A. Kovač Zaštita podvodnog dijela brodskog trupa premazima
M. Valčić*, J. Prpic-Orsic Utjecaj zabranjenih zona na optimalnu alokaciju poriva
N. Hadzic*, M. Tomic, S. Matić ANALITIČKE METODE U ANALIZI I PROJEKTIRANJU BRODOGRAĐEVNOG PROIZVODNOG PROCESA
D. Legović*, R. Dejhalla PREGLED MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI BRODA
L. Mudronja*, M. Katalinić, P. Vidan, J. Parunov PLANIRANJE RUTE PLOVIDBE S KRITERIJEM LJULJANJA BRODA NA NUMERIČKI MODELIRANIM VALOVIMA
John Hicks Global Marine Technology Trends 2030 Commercial Shipping
T. Mrakovčić*, O. Bukovac, J. Prpic-Orsic NUMERIČKA SIMULACIJA RADA DVOTAKTNOG SPOROHODNOG MOTORA U OTEŽANIM UVJETIMA PLOVIDBE
T. Gortan*, I. Raić-Sudar, M. Načinović, N. Abramović, A. Budisavljević Utjecaj Uljanik Grupe na hrvatsko gospodarstvo
GENERALNI POKROVITELJ
SPONZORI / SPONSORS

Posebna zahvala / Special thanks:
Likovni postav simpozija / Art Setup of the Symposium
SORTA 2016
akademski kipar / sculptor
Vilim Halbarth